Volg ons op:

Wat is candidate experience en hoe recruit je als een imagineer?

Hoe recruit je als een imagineer? Hoe verbeter je de candidate experience als recruiter? Onder candidate experience verstaan we de beleving die een kandidaat ervaart tijdens het complete sollicitatieproces. Niet alleen tijdens een gesprek, maar de complete ‘journey’ die een kandidaat doorloopt van het moment dat hij of zij in contact komt via de vacature of website tot aan het ondertekenen van een contract of het krijgen van een afwijzing. 

Afstemmen recruitmentproces

Het recruitmentproces moet worden afgestemd op de juiste doelgroep, wat ze belangrijk vinden. Houd er rekening mee dat beleven per individu verschillend is. Er zijn vier belevingsvormen, vanuit de theorie van Pine & Gilmore, die toegepast kunnen worden op het recruitmentproces en de arbeidsmarktcommunicatie om in te spelen op de emoties van de kandidaat. 

Volgens de theorie van Pine & Gilmore verschillen belevenissen in de manier waarop individuen eraan deelnemen (actieve of passieve deelname) en invloed hebben op het verloop of het resultaat. Ook verschillen ze in de mate waarin individuen de belevenis ‘binnentreden’ (absorberen of ondergedompeld) en onderdeel van de belevenis worden.  

Een aantal vormen omschreven over hoe je recruit als een imagineer: 

Amusementsvorm  

Deze belevenisvorm wordt passief geabsorbeerd. Bijvoorbeeld een bedrijfsfilm kijken, een tijdschrift over het bedrijf en diens vakgebied lezen of muziek luisteren terwijl er wordt gewacht.  

Leervorm  

Leren (onderwezen worden) vereist een hoog absorberend vermogen van de kandidaat.  De kandidaat treedt de beleving maar beperkt binnen. Maar voor het resultaat is actieve  deelname (betrokkenheid) essentieel (beklijven van de boodschap). Deel bijvoorbeeld informatie over wat de kandidaat kan leren bij het bedrijf, een vorm van edutainment.  

Ontsnappingsvorm  

In het ontsnappingsdomein proberen deelnemers te ontsnappen aan hun dagelijkse leven. De deelnemer is in hoge mate actief en stort zich, fysiek of virtueel, compleet in de belevenis (onderdompeling) en stapt in een totaal andere (gedachte)wereld. Een mooi voorbeeld hiervan is virtual reality die al in vacaturevorm mogelijk zijn.  

Esthetiek  

Ook hier dompelt de kandidaat zich onder in de omgeving of activiteit van de beleving. Zijn bijdrage blijft echter beperkt, omdat zijn invloed op het verloop niet relevant is. Meestal wil de deelnemer gewoon vol overgave genieten van de geboden informatie of beelden. Denk aan het inrichten van de sollicitatieruimte. 

 Regisseer de beleving en dus de candidate experience

Hoe recruit je als een imagineer? Als recruiteer moet je dus rekening houden met het individu en creatief omgaan met de belevingsvormen bij het opzetten van je recruitment en arbeidsmarktcommunicatie om in te spelen op emoties. Aanvullend leert de theorie van Schmitt ons dat er beleveniswaarden zijn die je kan toevoegen aan de verschillende onderdelen (experience providers) binnen het recruitmentproces. Alles kan, zolang het maar van toepassing is op de doelgroep/individu. Dit kan per bedrijf verschillend zijn. Een klein bedrijf zal een minder complex recruitmentproces, dus minder providers, hebben dan een groot bedrijf.  

Wees als recruiteer dus creatief en regisseer het proces. Denk na over de beleveniswaarden die je kan toevoegen aan bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, de arbeidscontracten of communicatiemiddelen. Een rondleiding door het bedrijf kan al van enorme toegevoegde waarde zijn voor de candidate experience. Je stimuleert de zintuigen en geeft een bepaald gevoel mee aan je kandidaat. Of, richt je kamer in met ‘sprekende’ producten. Door het regisseren van de beleving speel je in op de emotie en het optimaliseren van de candidate experience. Je wordt onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. 

 

 

Hoe recruit je als imagineer

Interessant?

Meer weten over dit onderwerp? Kom in contact met FairSterk