Volg ons op:

Juist nu zichtbaar zijn als bedrijf. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en onzekerheid viert hoogtij. Heel begrijpelijk dus dat er bij werkgevers veel vragen leven met betrekking tot personeelszaken en vacatures. Hoe ga je bijvoorbeeld om met recruitment en arbeidsmarktcommunicatie in tijden van crisis? Juist nu is het tijd om zichtbaar én bereikbaar te zijn als bedrijf en jouw doelgroep te blijven informeren over de organisatie, vacatures en verhalen.

Onzekerheid troef

De huidige coronasituatie domineert de gedachtewereld, de keuzes en beslissingen van vrijwel iedereen, zowel in de privésfeer als op zakelijk gebied. De maatschappelijke en economische gevolgen van deze crisis zijn op dit moment nog niet te overzien noch goed te voorspellen. Daarnaast gaat elke vergelijking met eerdere economische crisissen volledig mank in de huidige situatie. Het is inmiddels niet langer de vraag óf er economische gevolgen te verbinden zijn aan de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, maar hoe diep deze in zullen grijpen in onze maatschappij en economie en hoe lang dat gaat duren. Onzekerheid alom dus. Dit geldt niet alleen voor ondernemers en bedrijven, maar ook voor werknemers en werkzoekenden.

Aan de bedrijfskant is het vaak snel duidelijk: in tijden van financiële onzekerheid en op de loer liggende recessie worden grotere investeringen en keuzes vooruit geschoven. Daarmee rijst ook de vraag of het zinvol is om te blijven investeren in campagnes, het informeren of aantrekken van (potentieel) personeel en zichtbaar zijn als bedrijf. Deze processen volledig stil leggen maakt de heropstart later veel zwaarder. Aan de werknemerskant is er onzekerheid over het uiteindelijke behoud van hun baan of werkzaamheden. Door verlies aan werk- en privéactiviteiten hebben zij meer tijd te besteden om zich te oriënteren op andere mogelijkheden. In een notendop: in crisistijden stellen mensen hun routines en prioriteiten bij. Het dus belangrijk om juist nu voldoende aandacht te besteden aan het enthousiasmeren van potentiële werknemers voor je bedrijf, zodat zij nu of op termijn de weg naar jou als werkgever zullen vinden. Juist nu is zichtbaar zijn als bedrijf belangrijk.

Huidige effecten en toekomstverwachtingen

Eerst even wat feiten en cijfers op een rijtje om een duidelijker beeld te schetsen van de bewegingen op de arbeidsmarkt. Wat droge kost misschien, maar voor elk bedrijf goed om rekening mee te houden. De werkloosheid is, met 2,9% als ondergrens in februari van dit jaar, historisch laag geweest over de afgelopen periode. De daardoor ontstane krapte op de arbeidsmarkt heeft het voor veel organisaties lastig gemaakt om de juiste medewerkers voor zich te winnen. De komende tijd zal deze situatie, volgens de huidige verwachtingen, veranderen. Door de opgelegde coronamaatregelen en de groeiende onzekerheid binnen veel bedrijven zal het werkeloosheidscijfer relatief snel oplopen. Zeker in de sectoren die momenteel hard geraakt worden zoals de reisbranche, de bouw, de vrijetijds- en de creatieve sector. Maar ook in andere sectoren neemt de onzekerheid over het op termijn kunnen behouden van personeel hand over hand toe. Naar verwachting zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende tijd dus af gaan nemen door de toestroom van werkzoekenden vanuit verschillende branches. Ondanks de onbestendige en ongewisse situatie waarin veel mensen en bedrijven zich nu bevinden, biedt de huidige groei op de arbeidsmarkt ook kansen.

In sectoren die over de afgelopen jaren al te kampen hadden met grote tekorten, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg, is het van belang om de pijlen te richten op de hoger opgeleiden die vrijkomen op de arbeidsmarkt. Deze personen zijn relatief makkelijk om te scholen. Het nu laten zien hoe leuk het is en hoeveel voldoening het geeft kinderen iets te leren of bij te dragen aan betere zorg voor mensen, kan deze groep inspireren een carrièreswitch te maken. Dit lijkt juist nu belangrijk, omdat de groei van beschikbare werknemers in de vooruitzichten op de langere termijn, voor onder meer de ICT- en zorgsector en ook techniek en onderwijs, weer zal afnemen. Zeker als de coronacrisis luwt en de economie weer meer aantrekt.

Wanneer we voorbij de huidige crisis kijken, is de vergrijzing van de beroepsbevolking een andere tendens die op lange termijn verstrekkende gevolgen zal hebben voor onze maatschappij, economie en arbeidsmarkt. Onderzoek van onder andere het CBS en CPB toont aan dat, in het minst positieve scenario, de groei van de beroepsbevolking al vanaf 2025 zal stagneren en een krimp zal inzetten. Wanneer de economische groei weer ‘wat vastere grond onder de voeten krijgt’, zal een nieuwe krapte op de arbeidsmarkt naar verwachting niet lang op zich laten wachten. Dit zal op langere termijn voor relatief veel werkgevers opnieuw tot knelpunten leiden bij het vinden, interesseren en geboeid houden van werknemers. Er zijn dus, alles bij elkaar, een aantal lichtpuntjes en rode vlaggen te benoemen met betrekking tot de arbeidsmarkt; dit vraagt om een realistische benadering, nu en in de toekomst.

Verbeter in een paar stappen jouw candidate experience!

hier kan nu een tekst onder

  • Handvatten om je werving te optimaliseren en beleving toe te voegen;
  • Speciaal voor de specialist arbeidsmarktcommunicatie, recruiter of HR manager;
  • Maak van je werving een specialisme.
Download direct de handleiding

Zichtbaar zijn als bedrijf blijft key

Met al deze informatie en vooruitzichten in het achterhoofd is zichtbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt zeker nu van wezenlijk belang. Een goede arbeidsmarktcommunicatie, het daarmee aanspreken van de jouw doelgroep en de juiste benadering van potentiële kandidaten kan in de praktijk nu eenmaal het verschil betekenen tussen (op termijn) de gewenste nieuwe medewerker binnenhalen of niet. Daarnaast is het, zoals eerder aangegeven, ook op dit moment van belang dat mensen de naam van je bedrijf kennen, de bedrijfscultuur op het netvlies hebben en oog krijgen voor het product of de dienst dat jouw bedrijf biedt. En hoewel er binnen veel organisaties, zeker nu, twijfel heerst over het inzetten, behouden of versterken van online arbeidsmarkt- en werkgeversmerkcampagnes, valt er toch veel te winnen.

Onder invloed van de huidige coronacrisis en -maatregelen verandert namelijk de manier waarop mensen online zoeken en beslissingen nemen. Daarnaast neemt het social mediagebruik toe en zullen de kosten voor het online adverteren naar verwachting dalen. Mensen nemen, door veranderde werkomstandigheden, toenemende onzekerheid en het wegvallen van sociale activiteiten, meer tijd om na te denken, dingen te vergelijken en te bekijken. Al zullen zij op dit moment minder snel abrupte beslissingen nemen of doelgericht op zoek gaan, zij zullen zich wél meer gaan oriënteren op (toekomstige) mogelijkheden. Ook zal, zoals in Azië al te zien was de afgelopen periode, het aantal online uren flink toenemen. Men heeft nu eenmaal meer tijd om zich via social mediakanalen te oriënteren op ‘wat er te koop is’ op de arbeidsmarkt. Budget vrijmaken of behouden voor het creëren van awareness met betrekking tot jouw bedrijf (dat mensen je bedrijfsnaam kennen, weten wat je doet en te bieden hebt) is het op dit moment dus juist een goed idee om potentiële kandidaten te betrekken bij jouw organisatie. Aangezien veel bedrijven en adverteerders hun campagnes op dit moment even on hold gezet hebben, zullen de prijzen voor online adverteren naar verwachting dalen vanwege het simpele feit dat deze prijzen marktgedreven zijn; een kwestie van vraag en aanbod dus. Er kunnen zodoende meer mensen bereikt worden met hetzelfde budget. Op basis van deze ontwikkelingen lijkt zichtbaar zijn als bedrijf zeker nu van groot belang. Een (klein) budget behouden of vrij maken voor het interesseren en informeren van toekomstige medewerkers moet dus niet achterwege gelaten worden.

Inspiratie en begrip

Awareness creëren voor je werkgeversmerk en het promoten van huidige vacatures of functies die na deze crisis weer op de rol komen te staan is van blijvend belang. Daarnaast is het belangrijk om in deze periode waarde toe te voegen aan campagnes afgestemd op de huidige situatie; iedereen kan op dit moment tenslotte wel wat meer aanmoediging, hoop en positiviteit gebruiken. Het is het goed om campagnes op basis van deze aspecten in te steken en de communicatie af te stemmen op het inspireren van en begrip tonen voor de situatie van potentiële kandidaten of door te laten zien hoe jouw bedrijf zich nu inzet voor de samenleving. Dit zal nu en op termijn zijn vruchten afwerpen met betrekking tot een positief werkgeversmerk. Zoals opgemerkt trekken veel bedrijven nu de stekker uit hun online activiteiten, terwijl het duidelijk is dat het relatieve isolement van mensen zich vertaalt in een hogere online activiteit. Zichtbaar zijn en (maatschappelijke) waarde toevoegen aan uitingen is voor organisaties een manier om hierop in te spelen. Door in deze periode online campagnes in te zetten of te behouden zal er op de lange termijn een sterke indruk worden achtergelaten.

Anderhalve meter samenleving

Op dit moment kunnen activiteiten veelal nog online worden voortgezet. Met betrekking tot campagnes is dit zeker het geval, maar ook op het gebied van recruitment zijn er digitaal nog prima handen en voeten te geven aan het proces. Wel vraagt dit om aanpassingen. Een online interview is beduidend lastiger vorm te geven en vraagt om een andere insteek dan een face-to-face gesprek. Waar doorvragen al een topprioriteit was in een goed sollicitatiegesprek, is dit online nog eens een 2.0 exercitie geworden. Het is nu eenmaal lastig een goede ‘feel’ bij iemand te krijgen via een beeldscherm. Ook de sollicitant een gedegen beeld geven van de organisatie is een stuk moeilijker op afstand; hierin kan de juiste uitleg van medewerkers, goede online communicatie of wellicht een virtuele tour van je bedrijf uitkomst bieden. Wanneer de huidige situatie wat meer stabiliseert en activiteiten weer enigszins kunnen worden opgestart, zal het overheidsadvies voorlopig nog blijven om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het is belangrijk hier nu al het nodige denkwerk aan te besteden; bijvoorbeeld over hoe werkplekken het beste heringedeeld kunnen worden, welke ruimte zich het beste leent voor gesprekken waarin afstand tot elkaar gehouden moet worden en hoe daarover intern en extern te communiceren.

Hopend dat we allemaal snel weer terug kunnen naar enigszins normaal, blijft het voor nu nog even een onzekere tijd. Geen enkel bedrijf had dit kunnen voorzien en in veel gevallen moeten alle zeilen bijgezet worden om hier doorheen te komen. Gelukkig zijn er ook kansen om zichtbaar te zijn als bedrijf, zoals in dit artikel aangegeven. Mochten wij jouw organisatie ondersteuning kunnen bieden in deze situatie door het geven van informatie en advies of ondersteuning in arbeidsmarktcampagnes of (online) hands-on werkzaamheden, dan bieden we graag de helpende hand. Sterkte aan iedereen.

Lees hier meer over hoe FairSterk recruitment en communicatie combineert en bedrijven helpt zichtbaar zijn.

Interessant?

Vraag meer FairSterk