Volg ons op:

Wanneer je als ondernemer investeert, wil je weten wat de investering uiteindelijk oplevert. Vooral als je regelmatig geld of tijd ergens in stopt, wil je op de hoogte zijn van het rendement. Hetzelfde geldt voor recruitmentkosten Bij investeringen gericht op recruitment en personeel zou dit niet anders moeten zijn. Toch wordt de return on investment (ROI) bij recruitment nog maar weinig gemeten. Krijg inzicht in het resultaat van uw investering! Inzicht in recruitmentkosten.

Jaarlijks investeren bedrijven grof in personeel. Logisch! Personeel is een van de belangrijkste factoren binnen de organisatie. Goed personeel verhoogt namelijk de omzet en kwaliteit. Belangrijk is om te weten of je het geld goed besteedt. Niet alleen zijn de uitgaven kostbaar, ook tijd is kostbaar.

Om te zien of je inzicht hebt in recruitment ROI stellen wij een aantal vragen die hier antwoord op geven.

  • Weet je wat het gemiddeld kost om een kandidaat aan te nemen?
  • Heb je inzicht in hoe lang een vacature gemiddeld openstaat?
  • Is het bekend wat de kosten zijn per wervingskanaal?
  • Is het bekend welk wervingskanaal de beste kandidaten oplevert?
  • Is het bekend welk wervingskanaal kandidaten oplevert voor de lange termijn?

Zijn deze vragen met ‘ja’ te beantwoorden? Dan heb je goed inzicht in uw recruitment ROI. Blijf je toch zitten met vraagtekens? Hieronder alvast wat tips.

Inzicht in recruitmentkosten

Welke kanalen gebruik je om kandidaten te zoeken. Krijg inzicht in je recruitmentkosten. Niet iedere kandidaat zoekt op dezelfde manier naar vacatures of wordt op dezelfde manier gevonden. Inzicht in de werving is cruciaal. Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden om tot geschikte kandidaten te komen. Ieder kanaal heeft zijn eigen prijskaartje. Zo kun je kiezen voor W&S- of detacheringsbureaus, on- of offline advertenties, social media acties. Maar welk wervingskanaal is nou effectief? Meten is weten!

Wie de recruitment ROI goed wil meten, doet er verstandig aan de volgende drie zaken te monitoren:

Kosten

Bij ROI draait het om kosten. Wat is de cost-per-hire? Dus wat kost het gemiddeld om een kandidaat aan te nemen. Cost-per-hire bestaat o.a. uit: directe en indirecte kosten. Welke kanalen worden ingezet en hoeveel kandidaten komen hierop binnen. Maar ook hoeveel tijd besteed je aan de werving, ook deze uren zijn om te rekenen naar geld. Tel de kosten bij elkaar op en deel het door het aantal (nieuwe) medewerkers om inzicht te krijgen wat het aannemen van personeel kost.

De directe kosten zijn niet het enige dat van belang is bij recruitment ROI. Ook snelheid en kwaliteit zijn minstens zo belangrijk.

Snelheid

Kosten staan vaak in verhouding met de snelheid van het invullen van een vacature. Een kandidaat zoeken via social media is relatief goedkoop maar kost vaak veel tijd. Dit zijn indirecte kosten in de vorm van uurloon maar ook kunnen de kosten oplopen omdat de vacature niet wordt ingevuld waardoor de werkzaamheden niet of door minder mensen worden uitgevoerd. Gaat het om een keyfunctie binnen de organisatie dan kan goedkoop uiteindelijk duurkoop zijn. Time-to-hire geeft inzicht in het maken van keuze die op dat moment belangrijk zijn voor uw organisatie.

Krijg inzicht in recruitmentkosten met ons rekensheet

Open de rekensheet

Kwaliteit

Kwaliteit van de kandidaat is uiteindelijk de belangrijkste factor. Een werknemer die past bij het bedrijf en de cultuur, die werkt vanuit een intrinsieke motivatie en helpt de bedrijfsdoelstelling te halen. Belangrijk is dat je bewust bent van de keuze voor het juiste kanaal. Onderzoek welke kanalen passen bij de kandidaten/doelgroep die je zoekt maar die ook passen bij de identiteit van uw organisatie. Dit staat verder nog los van de manier van aanspreken van kandidaten, denk aan vacaturetekst of andere bedrijfspromotie.

Focus per vacature

Bovenstaande drie zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten in zijn geheel onderzocht worden. Afhankelijk van wat voor jouw bedrijf belangrijk is, kunt je keuzes maken voor het beste wervingskanaal. Probeer daarom bij aanvang doelen te stellen voor de vacature om op basis daarvan te bepalen waar de focus ligt.

recruitmentkosten

Interessant

Meer weten over dit onderwerp? Kom in contact met FairSterk