Volg ons op:

Personeelsadviseur

Een personeelsadviseur is inmiddels een verouderde term binnen het vakgebied. Dit viel destijds onder de noemer Personeel & Organisatie (P&O ), maar tegenwoordig heet deze afdeling vaak Human Resources (HR). Personeelszaken/P&O is over het algemeen uitvoerend, HRM/HR is vaak strategisch van aard. In de basis zijn het allemaal afdelingen die de organisatie ondersteunen in alle onderdelen die te maken hebben met de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Als P&O-adviseur (tegenwoordig dus HR adviseur/medewerker) adviseer en ondersteun je de directie, de managers en soms ook de medewerkers op het gebied van personeel en organisatie. Je stelt het personeelsbeleid op, je verzamelt informatie, je onderhandelt over arbeidsvoorwaarden met het personeel.

Je takenpakket is afhankelijk van de grootte van de organisatie en hoe de organisatie werkt. In organisaties waar veel mensen werken, zullen meerdere personeelsadviseurs nodig zijn en werk je in een team. Meestal ben je dan verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld het aannemen van personeel of ziekteverzuim. Bij een kleine organisatie heb je met alle aspecten van personeel en arbeid te maken.

Ontdek in 5 minuten de voordelen van een creatief RPO!

  • Wat is recruitment?
  • Waarom je HR en recruitment beter kan loskoppelen
  • Hoe een creatief RPO jou kan helpen met je recruitment
Download de handleiding!

Voorbeelden van taken van een personeelsadviseur zijn:

  • Je adviseert over het aannemen van personeel
  • Je geeft advies over ziekteverzuim
  • Je adviseert over scholing
  • Je adviseert over functioneringsgesprekken, opleidingen en beoordelingsgesprekken
  • Je administreert personeelsrapportages, ziekteverzuim en zaken omtrent de salariëring

Waar werk je als P&O-adviseur?

Telecombedrijven, scholen, de gemeente, banken, het goede doel, een grote fabriek: bijna alle organisaties – bedrijven, overheden en non-profit organisaties – hebben P&O-adviseurs in dienst.

Wat je functie in gaat houden en welke ruimte je krijgt is afhankelijk van het soort organisatie en de branche waarin je werkt. Ben je bij een fabriek met lager opgeleid personeel P&O-adviseur of bij een adviesbureau waar hoogopgeleide medewerkers werken? Zo zal in de fabriek bijvoorbeeld het motiveren van personeel door het management en taakroulatie een grotere rol spelen. Bij het adviesbureau zijn onderwerpen als stressmanagement weer erg belangrijk.

personeelsadviseur

Super interessant?

Meer kennis bij FairSterk.