Volg ons op:

Voordat we beginnen over de voordelen van een projectleider arbeidsmarktcommunicatie. Wat is een projectleider en hoe verschilt het van een projectleider arbeidsmarktcommunicatie. Een projectleider is diegene die verantwoordelijk is voor de succesvolle realisatie van een project, van de ontwerpfase tot en met de afronding of een gedeelte daarvan. 

Projectleiders managen een project of delen van een project afhankelijk van de duur en omvang. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn de projectplanning, het organiseren van de uitvoering, het aansturen van het projectteam, de bewaking van de voortgang en eventuele projectrisico’s, in combinatie met de informatievoorziening aan en het creëren van draagvlak bij alle interne en externe stakeholders en de bijbehorende projectverantwoording. 

 Let op: een projectleider en een projectmanager zijn niet hetzelfde! 

Hoewel de term projectleider vaak als een synoniem wordt gezien voor projectmanager, wordt er in de praktijk vaak op grote projecten (omvang op basis van de impact, duur, complexiteit, budget, belang, het aantal stakeholders en het aantal projectleden), wel een hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen een projectleider en een projectmanager. Projectleiders managen veelal kleine projecten waarop slechts enkele projectleden (in FTE) werkzaam zijn en waarbij er binnen de organisatie sprake is van een relatief ‘klein’ budget, belang, etc. Projectmanagers daarentegen managen projecten die ‘groter’ zijn en hebben vaak een of meerdere projectleiders onder zich die delen van hun project leiden. Dit mag niet worden verward met een programmamanager die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een programma binnen een organisatie, dat weer is onder te verdelen in verschillende projecten met bijbehorende projectmanagers. 

Ga met onze whitepaper zelf aan de slag met content marketing in je arbeidsmarktcommunicatie.

  • Het begrip content marketing binnen arbeidsmarktcommunicatie;
  • Waarom het van belang is voor je recruitmentafdeling;
  • Hoe pas je het toe en wat is het doel.
Download de whitepaper

Wat is arbeidsmarktcommunicatie? 

Arbeidsmarktcommunicatie is het structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen met als doel het werven van nieuwe medewerkers, maar ook het contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers valt hieronder. Het inzetten van arbeidsmarktcommunicatie kan op heel veel verschillende manieren. 

Met arbeidsmarktcommunicatie kan je zorgen voor een sterk werkgeversmerk. De communicatie naar je arbeidsmarktdoelgroepen benader je met voornaamste rede om je organisatie en activiteiten kenbaar te maken aan de buitenwereld. Hiermee zorg je voor het boeien en binden van je arbeidsmarktdoelgroepen aan je organisatie. Een projectleider arbeidsmarktcommunicatie kan hierbij helpen.

Activiteiten die onder arbeidsmarktcommunicatie vallen zijn: 

  • Schrijven van creatieve teksten voor website, vacatures en social media 
  • Content marketing 
  • Opzetten van een werken bij website 

Voordelen van een projectleider arbeidsmarktcommunicatie? 

Voordelen van een projectleider arbeidsmarktcommunicatie? Voor arbeidsmarktcommunicatie is het belangrijk dat er een bepaalde lijn en strategie in zit. Bovendien moet er content verzameld worden en moet de berichtgeving op social media op vaste momenten gebeuren. Om dit alles te kunnen bewaken is het handig als er een projectleider is. Deze persoon is eindverantwoordelijk en zorgt ervoor dat het hele proces gestroomlijnd verloopt en de content op tijd wordt aangeleverd. 

projectleider arbeidsmarktcommunicatie

Super interessant?

Meer kennis bij FairSterk.